Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Viser arkivet for stikkord skolp

Tre kors (og et lite tankekors)

foto: Tone Aalstad

På ei langstrakt helle ytterst ved bergene like ved den gamle bygrunnen til middelalderbyen Vàgar i Kabelvåg ligger 3 kors på rekke og rad, rissa inn i hella mot sør. Av ubestemmelig alder vekker de likevel mange tanker om noe som har skjedd, langt tilbake. På samme helle som utgjør toppen av berget finnes det også skålgroper som gjør det nærliggende å tenke steinalder til jernalder. Skålgroper sorterer under bergkunst som det knyttes sermonielle handlinger til, enten som offergroper eller som solsymbol.

Et lite steinkast unna ligger et lite samisk gårdsanlegg ved Vassosen, bebodd fra 13-1500-tallet.
Det ligger ved munningen av den gamle middelalderhavna i Storvågan, og ved foten av det gamle tingstedet Brurberget. Her ble det gjort et oppsiktvekkende funn i 1989 – hoder av rein, hjort og elg i en treenighet i bronsje ved gammetuftene på samme jordet.

I høyden over jordet (ca 25m o.h) ble det i 2001 funnet slipte helleristninger i en hellar ca 8.500-9000 år gamle, og malerier som er fra yngre steinalder.

Det er verdt å nevne at når mørketida er over og første solstripe over horisonten ventes 6 januar-
i dag , hender det at vi trekker ut – eller trekkes ut mot vågen ved gamle Vàgar og opp på berget og hella der korsa er – og speider etter solgløden som vises best akkurat fra dette punktet der også skålgropene finnes, vi som så mange før oss og gleder oss over at SOLA er her!