Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Viser arkivet for stikkord tana

Okta jalla buođđu logi viisá

“En dum kan stoppe munnen på ti vise”. Dette er et av ordspråkene gjengitt i Jens Otterbech’s bok “Kulturværdier hos Norges finner” fra 1920. Forfatteren var av den oppfatning at samene ikke var kulturløse og mente å se eiendommelige kulturelementer hos dem.

Kilde: Kulturverdier hos Norges Finner – 1920

Les andre saker i Samenes Histori her

(Oppdatert)

Viktig bok med ny innsikt om nordområdene

Samiske og norske skolebarn feirer 17. mai på Kårhamn skoleinternat, Seiland, Sørøysund herred. Foto: Marie Hansen, 1939.

Visste du

  • at de fleste samene har bodd på kysten?
  • at også de samiske lærerne nekta elevene å snakke samisk?
  • at Per Fokstad var en dyktig fornorsker i sin lærergjerning?
  • at i 1909 var det flere skolekretser i Hammerfest der alle elevene var samisktalende?
  • at i 2009 var det samiske elever i Hammerfest som ønska samiskopplæring, men ikke fikk det?

Viktig sjøsamisk historie fram i lyset
Redaktør Svein Lund og forlaget Davvi Girji lanserer bind 4 i verket Samisk skolehistorie torsdag 7. oktober kl. 12.00 på Gjenreisningsmuseet i Hammerfest.
Les mer…