Bilde: Sjøsamer på vei tilbake fra lofotfiske. Verdens modigste sjøfolk ifølge den engelske tegneren.

Viser arkivet for stikkord vandringer

7 000 år gamle Iberere liknet mest på Nord-Europeere

Det ifølge en ny forskningsrapport fra institutt for biologisk evolusjon ved Universitetet Pompeu Fabra i Barcelona. De analyserte to 7000 år gamle levninger fra mesolittisk tid fra La Brana-Arintero i Leon som er i det nordvestlige Spania. Disse to individidene hadde mitokondria gruppetilhørighet til U5b2c1 som er forholdsvis sjeldent i nåværende europeiske befolkninger men som var vanlige hos mesolittiske jegere og samlere i Sentral og Nord-Europa. Dette tyder på ifølge forfatterne på bemerkelsesverdig genetisk ensartethet hos de gamle mesolittiske jeger og samler folkene over store geografiske områder. Deres autosomale DNA viser at de liknet mest på Nord-Europeere og ikke områdets nåværende befolkning inkludert Baskerne.

Kilde Genomic Affinities of Two 7,000-Year-Old Iberian Hunter-Gatherers
Kilde Supplementary material

Les også De første skandinaviske jordbrukere var genetisk sør-europeere
Les også Ingen genetisk kontinuitet mellom samer og den gropkeramiske kulturen
Les også Samenes genetikk i Finnmark
Les også Samiske gener påvist hos nord-finner
Les også Samene av delvis øst-asiatisk opprinnelse?
Les også Samene har røtter i Øst-Europa
Les også Samene har røtter i Vest-Europa
Les også Samer har røtter i Syd-Europa II
Les også Samer har røtter i Syd-Europa
Les også Nylig genetisk forbindelse mellom Samene og Volga-Ural
Les også Samene – en genetisk unik urbefolkning
Les også Samene genotypiske og fenotypiske europeere
Les også Samene en gammel europeisk befolkning
Les også Samer er europeere ifølge genstudium.

Les andre saker i Samenes Historie her

Samer har røtter i Øst-Europa

Ifølge en forskningsartikkel av genetikeren Siiri Rootsi ved Universitetet i Tartu fra 2007 så innvandret den ene av de to største mannslinjene (N1c1/N3a) hos samene vestover til de nordlige og østlige delene av Europa fra indre deler av Asia og sørlige Sibir etter istidens slutt. Det er lite som tyder på at denne innvandringen av menn kom med asiatiske kvinnelinjer bortsett fra to små grupper som idag sees hos enkelte samiske grupper, nord-finner og nord-russere.

Kilde: A counter-clockwise northern route of the Y-chromosome haplogroup N from Southeast Asia towards Europe.

Les også Samene har røtter i Vest-Europa
Les også Samer har røtter i Syd-Europa II
Les også Samer har røtter i Syd-Europa
Les også Nylig genetisk forbindelse mellom Samene og Volga-Ural

Samene har røtter i Vest-Europa

Ifølge en forskningsartikkel av genetikeren Siiri Rootsi ved Universitetet i Tartu fra 2004 så innvandret den ene av de to største mannslinjene (I) hos samene nordover og østover fra Vest-Europa etter istidens slutt. Høy korrelasjon i spredning mellom denne mannsgruppen og de to største og eldste samiske kvinnegruppene viser at de sannsynlig vandret samtidig til de nåværende samiske områdene.

Y-kromosomer arves kun fra far til sønn og kan derfor si noe om mannenes vandringer i forhistorien. Genetiske analyser viser at menn og kvinner har hatt forskjellige forhistoriske vandringer.

Kilde: Phylogeography of Y-Chromosome Haplogroup I Reveals Distinct Domains of Prehistoric Gene Flow in Europe

Les også Samer har røtter i Syd-Europa II
Les også Samer har røtter i Syd-Europa"

Les andre saker i Samenes Historie her